Dịch vụ vệ sinh

thông tin liên hệ
MR PHI
GIÁM ĐỐC KINH DOANH
0899 747 855 - 02839319065

MS NGHI
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
0933.144.867 - 0899.747.855

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VỆ SINH THÁNG 9
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VỆ SINH THÁNG 9
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ GIÁM SÁT VỆ SINH
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ GIÁM SÁT VỆ SINH
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 4.2021
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÁNG 4.2021