Giới thiệu công ty
Loại hình cty:
Dịch Vụ
SP/ DV chính:
Vệ Sinh Nhà Cửa, Văn Phòng (Giặt Ghế, Thảm, R ...
Năm thành lập:
2020
Số nhân viên:
Doanh thu/ năm:
Bí mật/ không public
Thị trường chính:
Toàn Quốc
Tôi có thể giúp gì bạn?
MS NGHI
Tel: 0933.144.867
Dịch vụ vệ sinh

thông tin liên hệ
MR PHI
GIÁM ĐỐC KINH DOANH
0899 747 855 - 02839319065

MS NGHI
CHUYÊN VIÊN KINH DOANH
0933.144.867 - 0899.747.855

Dịch vụ vệ sinh nhà cửa

Dịch vụ vệ sinh nhà cửa
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa
Dịch vụ vệ sinh nhà cửa

Dịch vụ vệ sinh kính

Dịch vụ vệ sinh kính
Dịch vụ vệ sinh kính
Dịch vụ vệ sinh kính
Dịch vụ vệ sinh kính
Dịch vụ vệ sinh kính
Dịch vụ vệ sinh kính

Dịch vụ vệ sinh văn phòng

Dịch vụ vệ sinh văn phòng
Dịch vụ vệ sinh văn phòng
Dịch vụ vệ sinh văn phòng
Dịch vụ vệ sinh văn phòng
Dịch vụ vệ sinh văn phòng
Dịch vụ vệ sinh văn phòng

Dịch vụ vệ sinh boot ATM ngân hàng

Dịch vụ vệ sinh boot ATM
Dịch vụ vệ sinh boot ATM
Dịch vụ vệ sinh boot ATM ngân hàng
Dịch vụ vệ sinh boot ATM ngân hàng
Dịch vụ vệ sinh boot ATM ngân hàng
Dịch vụ vệ sinh boot ATM ngân hàng

Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng

Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng
Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng
Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng
Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng
Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng
Dịch vụ vệ sinh sau xây dựng

Dịch vụ giặt ghế salon, sofa

Dịch vụ giặt ghế salon, sofa
Dịch vụ giặt ghế salon, sofa
Dịch vụ giặt ghế salon, sofa
Dịch vụ giặt ghế salon, sofa
Dịch vụ giặt ghế salon, sofa
Dịch vụ giặt ghế salon, sofa

Dịch vụ giặt ghế văn phòng

Dịch vụ giặt ghế văn phòng
Dịch vụ giặt ghế văn phòng
Dịch vụ giặt ghế văn phòng
Dịch vụ giặt ghế văn phòng
Dịch vụ giặt ghế văn phòng
Dịch vụ giặt ghế văn phòng

Dịch vụ giặt thảm trang trí

Dịch vụ giặt thảm trang trí
Dịch vụ giặt thảm trang trí
Dịch vụ giặt thảm trang trí
Dịch vụ giặt thảm trang trí
Dịch vụ giặt thảm trang trí
Dịch vụ giặt thảm trang trí

Dịch vụ giặt thảm văn phòng, nhà ở

Dịch vụ giặt thảm văn phòng, nhà ở
Dịch vụ giặt thảm văn phòng, nhà ở
Dịch vụ giặt thảm văn phòng, nhà ở
Dịch vụ giặt thảm văn phòng, nhà ở
Dịch vụ giặt thảm văn phòng, nhà ở
Dịch vụ giặt thảm văn phòng, nhà ở

Dịch vụ đánh sàn

Dịch vụ đánh sàn
Dịch vụ đánh sàn
Dịch vụ đánh sàn
Dịch vụ đánh sàn
Dịch vụ đánh sàn
Dịch vụ đánh sàn